shadow

Što napravit kada pokojnik premine u bolnici?

Ukoliko je pokojnik preminuo u bolnici njegovo tijelo se prebacuje na odjel Patologije kao i kompletna dokumentacija s povješcu bolesti (URED PATOLOGIJE 556-334), a obitelj može dobiti potrebne papire za ukop od ponedjeljka-petka od 8-14 sati a nakon toga kremaciju ili pogreb može po želji dogovoriti sa bilo kojim pogrebnim poduzecem bilo da se radi o pogrebu na Lovrincu, zemlji ili inozemstvu.